ผู้บริหาร

ทีมผู้ตรวจสอบบัญชี

จรูญวิชญ์ ทองส่งโสม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)
083-1858849
 เบญญาภรณ์ ทองส่งโสม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
081-7677923

 

 

 

 

 

 

บริการของสำนักงาน

         


เลขที่ 490/8 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Email : tanafoo@hotmail.com , peera_ryh@hotmail.com

test